Laatste nieuws

Besteding geleend geld aan eigen woning
10-01-2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De


Te late inkeer
10-01-2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of


Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking
10-01-2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen


Winst bij verkoop grond belast
10-01-2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden.


Nieuw beleidsbesluit vouchers
04-01-2019
In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd


Zwarte lijst laagbelastende landen
04-01-2019
Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat


Wijzigingen loonbelasting
04-01-2019
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen


Tarieven en heffingskortingen 2019
04-01-2019
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot


Aftrekposten ondernemers 2019
04-01-2019
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging


Investeringsaftrek 2019
04-01-2019
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*