Laatste nieuws

Aanpassing box 3
12-09-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in


Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein
12-09-2019
De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde


Parkeerbelasting te laat betaald
12-09-2019
Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te


Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap
05-09-2019
De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk


Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog
05-09-2019
Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de


Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten
05-09-2019
Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de


Onvoldoende re-integratie-inspanningen
05-09-2019
Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel


Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld
29-08-2019
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH


Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning
29-08-2019
Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar


Fictieve dienstbetrekking
29-08-2019
Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*