Laatste nieuws

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting
11-07-2019
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De


Forfaits in het belastingstelsel
11-07-2019
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de


Commissaris geen btw-ondernemer
11-07-2019
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit


Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans
11-07-2019
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad


NHG en flexibel inkomen
04-07-2019
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG


Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen
04-07-2019
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder


Werken als zelfstandige
04-07-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van


Liquidatieverliesverrekening
27-06-2019
Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de


Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting
27-06-2019
De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling.


Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk
27-06-2019
Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*