Laatste nieuws

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst
14-03-2019
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese


Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling
14-03-2019
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen.


Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting
14-03-2019
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is


Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast
07-03-2019
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen


Wetsvoorstel bovenmatig lenen
07-03-2019
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om


Tot 1.000 km is een auto nieuw
07-03-2019
Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of


Transitievergoeding bij einde dienstverband
28-02-2019
Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een


Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit
28-02-2019
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale


Probleem uitvoering kindgebonden budget
28-02-2019
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag,


Forensenbelasting
20-02-2019
Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*