Laatste nieuws

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen
15-03-2018
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft


Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning
15-03-2018
De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als


Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd
15-03-2018
Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij


Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling
09-03-2018
Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de


Arbeids- of stageovereenkomst?
08-03-2018
Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak


Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
08-03-2018
Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel


Onzakelijke lening
08-03-2018
Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een


Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken
01-03-2018
Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van


Controleer de WOZ-waarde van uw woning
01-03-2018
Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017.


Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door
01-03-2018
Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*