Laatste nieuws

Berekening buitenlandbijdrage Zvw
24-05-2018
EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in


Verzuimboete
24-05-2018
Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete


Non-concurrentiebeding
24-05-2018
Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de


Gebruikelijk loon
17-05-2018
De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft


Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking
17-05-2018
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van


Aanzegverplichting
17-05-2018
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever


Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname
17-05-2018
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting.


Ketenregeling arbeidsrecht
09-05-2018
De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende


Kwalificatie eigen woning
09-05-2018
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze


Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
09-05-2018
De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te


 

 

 

 

Icon
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Uw naam:*
E-mailadres:*